Kinh Nghiệm Xem Thế Đá Để Có Cách Chọn Gà Đá Tốt Của Dân Gian

Điều cần biết mà các sư kê nên biết là một con gà chiến chẳng bao giờ đá một chân, nó luôn luôn nhảy lên đá bằng hai chân, người luyện võ gọi là song phi. Các sư kê phải chọn lụa thật cẩn thẩn mới có cách chọn gà đá tốt mới được.

Lúc nhảy đá gà dùng sức mạnh, phụ giúp bằng đôi cánh và bộ lông đuôi. Những chú gà có đôi cánh dài và nhiều lông sẽ có đòn đánh bay rất cao:

Nạp, xạ

Nạp xạ là các chú chiến kê lúc mới ra trận lúc mới xáp trận, còn dư sức, gà không cần nắm mỏ đầu để làm điềum tựa mà đá, chỉ từ xa nhảy lên, vừa đá vừa đâm,cac kê còn gọi là “nạp”, hoặc “xạ” hay “đòn buông”.Khi chúng ra đòn những đòn này rất hiểm.Cách chọn gà đá tốt thì phần nạp xạ cũng là yếu tố tạo nên một chú gà thành công

Đá lông

Nghĩa là chú gà đó dùng mỏ nắm chặt bất cứ một chỗ nào làm điểm tựa rồi lấy sức nhảy đá, cánh quạt, cựa đâm, nắm lông mà đá.Chúng toàn đá chỗ hiểm của gà chọi.

Hồi mã thương: Theo định nghĩa dân gian nói rằng hai gà đang đánh nhau, bỗng có con giả vờ thua bỏ chạy một vòng, địch thủ liền đuổi theo uy hiếp, không ngờ nó đứng lại, nghiêng qua, lấy thế thật nhanh thật mạnh, đá vào đầu vào cổ địch thủ, chúng rất tinh nhanh có khi nó trổ ngón nghề ấy hai, ba lần, và mỗi khi đá, đôi khi ta thấy nhồi liên tiếp ba bốn đòn, kiểu như vậy  gọi là “hồi mã tam thương”.

Sỏ, mé: cắn mép môi, hay mồm rồi đá trúng mặt, trúng cổ, địch thủ đau vô cùng. Những con gà như vậy chúng rất điệu nghệ.

Đá vai: lấy mỏ cắn vai rồi đá thốc lên.

Đá lông yếm: Khi giao đấu chúng dùng kĩ thuật cùa mình chui đầu xuống gần bụng, nắm lông ngực đá thốc lên, còn gọi là “đá bưng tô”, nếu đòn này trúng, địch thủ sẽ lộn nhào có khi.

Lấn: Chúng dùng cần cổ lấn gà địch không cho đứng thăng bằng, không cho đối thủ trổ ngón được.

Vỉa tối: chui cổ vào cánh gà địch, ở luôn trong đó, cắn mổ da non như da nách, đùi non, kẹt cánh, nắm cho chắc mà đá lên, vừa đá vừa đâm, có khi trúng phổi, trúng hông, lợi hại vô cùng. Cách chọn gà đá tốt với cách này rất tốt

Vỉa sáng: chuyên luồn cổ vào cánh gà địch, thò đầu lên, bạ đân nắm đó, đá mạnh lên, đòn này sẽ gây cánh địch thủ, ưa bị xệ cánh và mất sức.Sẽ làm cho địch thủ không bay nổi

Khai vựa lúa: nắm mổ gà địch, dùng sức đá trúng cằm nó, chỗ ấy gọi là “chữ tử”, và gọi là “đá hầu”.

Đâm hang cua:

Nghĩa là dùng cựa đâm trúng “hang cua”, ở trên ngựa cạnh dưới cổ, nếu đâm sâu, gã giãy chết trào máu miệng tại chỗ.Đòn này quá hiểm đối với đối thủ khi giao đấu.

Nước nạp: lúc đầu khi mới giao đấu, hai gà nhảy lên, bốn chân đọ mạnh vào nhau, nếu đôi cựa chạm nhau gọi là “khắc cựa”.

Nước đứng: nước chịu đứng bền bỉ của gà, càng lâu càng đứng vững để chống trả.

Đi trên: Chiến kê sẽ nhằm ở các bộ phận trên để đá khi đá gà chỉ nhắm vào phần trên địch thủ mà đá vào mỏ, đầu, cổ, ngực, lưng.

Chạy dưới: chỉ thích chui lòn dưới bụng, đội ngược lên, thừa cơ cắn đùi, ngực, bụng, để đấm đá.

Đòn đấm: Cắn mổ đầu và nắm mồng giáng mạnh hai chân vào mặt, hầu, cổ, ngực của đối phương khi giao đấu.